תקנון זריק - Zerik
כללי
 • הזמנת זרים של 'זריק' מתאפשרת ע"י הזמנה טלפונית או ע"י מילוי טופס הזמנה באתר, ללא הקלדת פרטי כרטיס אשראי, כאשר במקרה זה יחזור אל המזמין נציג שירות מטעם האתר. בכל מקרה מסירת פרטי אשראי מתבצעת בטלפון בלבד. 
 •  משלוחי זרים יתאפשרו ברכישת זרים של מעל 79 ש"ח בלבד.
 •  מחירי הזרים והמשלוחים באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.
 •  ביטול הזמנות יתאפשר בפרק זמן של עד שעה ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שמשלוח ההזמנה טרם יצא לדרכו.
 • ביטול הזמנות חייב להעשות טלפונית בשיחה עם נציג שירות מטעם האתר.
 • במקרה שמקבל הזר לא נמצא ביעד המשלוח שנמסר ע"י המזמין ויש לשלוח את הזר ליעד אחר, יחוייב המזמין בדמי משלוח נוסף.
 • במקרה ומקבל המשלוח מסרב לקבלו, לא ינתן החזר כספי למבצע ההזמנה. 
זכויות יוצרים וקניין רוחני
 • כל החומרים באתר לרבות תמונות, תוכן, גרפיקה ותוכנה מוגנים ע"י זכויות יוצרים וזכויות קניין שהינם בבעלות הבלעדית של בעלי אתר 'זריק'.
 • אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מבעלי האתר.
 • אין לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.
 • מוסכם כי הדין החל על יחסים בין צדדים בגין עניין הקשור לאתר 'זריק', הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בית המשפט המוסמך לעניין הממוקם בעיר תל-אביב.




 

 

כל הזכויות שמורות
dapoxetine pill open clomiphene 50mg
prescription transfer coupon prescription transfer coupon viagra manufacturer coupon
viagra coupon pfizer pet prescription discount card viagra coupons printable
prescription discount coupon viagra coupon code prescriptions coupons
new prescription coupon go cialis coupons 2015